Akademi Tahfiz

Visi ATM ialah untuk melahirkan generasi Al-Quran yang mampu menjadi huffaz dan du‟at yang serba boleh

ePBW_8500

AKADEMI ISLAM TAHFIZ MANDARIN ini dibina berasaskan kepada kewajipan menuntut ilmu, dimana ilmu adalah penting agar setiap ibadah yang dilakukan memenuhi matlamat yang sempurna.

Misi & Objektif

Melahirkan generasi pendakwah yang profesional dan serba boleh dengan menguasai kepelbagaian bahasa dan teknik berdakwah yang berkesan.

Objektif

  • Menyediakan pusat pengajian yang kondusif bagi pengajian tahfiz dan bahasa untuk para pelajar.
  • Menerapkan kemahiran bahasa untuk pelajar tahfiz khususnya Bahasa Mandarin, Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris.
  • Menjadikan akademi ini sebagai medium dakwah kepada masyarakat Tionghua di Pulau Ketam
  • Melahirkan pelajar tahfiz yang mampu menguruskan kerja dakwah dengan pendekatan yang pelbagai
Pencapaian